poznaj nasz zespół

Ewa Wichowska psycholog

Ewa wichowska


  Psycholog, psychoterapeuta

 

Absolwentka wydziału psychologii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szkoliłam się głównie w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej z elementami terapii psychodynamicznej oraz terapii schematów. 

Doświadczenie kliniczne zdobyłam pracując przez kilka lat na oddziale psychiatrycznym w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.
Aktualnie związana jestem z Poradnią Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Współpracuję również jako wykładowca z Uniwersytetem SWPS.
W swojej pracy pomaga osobom przeżywającym kryzysy w życiu osobistym, lęk czy obniżony nastrój, cierpiącym z powodu problemów w relacjach z innymi, problemów depresyjnych, trudności w radzeniu sobie z emocjami, stresem lub niską samooceną, osobom potrzebującym zmian w swoim życiu, a także z osobami pragnącymi dążyć do własnego rozwoju dzięki lepszemu poznaniu siebie, swoich potrzeb i możliwości.
Prowadzę także konsultacje w obszarze rozwiązywania problemów wychowawczych.
Jestem pod stałą superwizją superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP). Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa.