Jeśli potrzebujesz pomocy
jesteśmy tu dla Ciebie
tuż obok wolaparku

KAŻDY z naszych psychoterapeutów posiada tytuł Magistra Psychologii

KAŻDY ma duże doświadczenie psychoterapeutyczne

KAŻDY  pomógł już wielu osobom

KAŻDY może pomóc TOBIE

Oferta pomocy

To co wyróżnia nasz zespół to uczciwość i szczerość,
która zapewnia wysoką skuteczność naszych usług.

Psychoterapia indywidualna Warszawa Wola i Bemowo

Psychoterapia indywidualna to leczenie oparte na relacji pomiędzy pacjentem, a psychoterapeutą. Ta metoda pozwala na otwarty dialog z kimś, kto jest obiektywny, neutralny, nieoceniający, a przede wszystkim wspierający.

Psychoterapeuta pracuje wspólnie z pacjentem, po to aby zidentyfikować i zmienić wzorce myślenia, a także zachowania, które nie pozwalają czuć się lepiej.

Psychoterapia indywidualna w naszej Poradni KuLepszemu prowadzona jest w nurcie poznawczo-behawioralnym, który zakłada, że głównym źródłem, które powoduje problemy w funkcjonowaniu są utrwalone, negatywne reakcje na zdarzenia, których byliśmy świadkami w przeszłości – często w dzieciństwie. Proces terapeutyczny jest zatem nauką oduczania tych niefunkcjonalnych reakcji oraz eliminowania złych nawyków na rzecz pożądanych.

Terapia to proces składający się z kolejnych etapów. Dr Bernard D. Beitman – wyróżnił 4 główne etapy:

 1. Etap angażowania się pacjenta – czyli budowanie zaufania do terapeuty.
 2. Etap poszukiwania wzorców funkcjonowania, które powinny ulec zmianie, zastanawianie się jaka zmiana jest potrzebna i możliwa.
 3. Etap zmiany – w którym następuje eliminowanie starych wzorców, inicjowanie nowych przez wprowadzenie ich w działanie i utrwalanie.
 4. Etap zakończenia terapii – kończenie terapii w odpowiednim momencie, tak aby przedłużający się związek terapeutyczny nie zahamował zapoczątkowanych zmian.

Terapia koncentruje się na zmianie myślenia (część poznawcza), a w skutek tego również zachowania (część behawioralna).  Pacjent nabywa wiedzy o sobie i mechanizmach swojego funkcjonowania oraz zyskuje umiejętność radzenia sobie z napotkanymi trudnymi sytuacjami. Jakość życia po terapii ma szansę być lepsza.

Psychoterapia Warszawa Bemowo – co to jest psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia Warszawa Bemowo jest formą pomocy dla wszystkich tych osób, które z różnych względów borykają się z problemami natury psychicznej. Jest podróżą w głąb siebie, w czasie której terapeuta towarzyszy, nieustannie wspiera i dba o bezpieczeństwo podróżnika – pacjenta.

W czasie psychoterapii indywidualnej uwaga koncentrowana jest na emocjach, doświadczeniach, wspomnieniach i schematach wedle, których działamy.

Psychoterapeuta poprzez rozmowę dowiaduje się w czasie sesji w jaki sposób postrzegamy sami siebie, innych ludzi oraz świat. To co myślimy o sobie i innych ma bowiem wpływ na nasze emocje i zachowania.

Przy wsparciu i pomocy terapeuty pacjent poznaje źródła problemów, a następnie „przepracowuje” je w taki sposób, aby dłużej nie wpływały one w negatywny sposób na teraźniejsze funkcjonowanie.

Dzięki psychoterapii indywidualnej można uporać się z m.in. lękami, nadmiernie przeżywanym stresem, bezsennością, depresją, fobiami, problemami z odżywianiem oraz wieloma innymi trudnościami.

Bardzo istotną rolę w czasie psychoterapii indywidualnej odgrywa relacja między pacjentem a psychoterapeutą. Relacja ta, oparta na zaufaniu, szczerości, otwartości oraz bezpośrednim, indywidualnym kontakcie ma znaczący wpływ na jakość spotkań i postępy w leczeniu.

Skuteczność psychoterapii potwierdzają badania kliniczne, które wykazały, że wpływa na powstawanie nowych połączeń synaptycznych, powodując zmiany w mózgu, a wszystko to dzięki procesom uczenia się, które zachodzą w czasie sesji psychoterapeutycznych.

Psychoterapia indywidualna jest w całości poświęcona pacjentowi i zgłaszanym przez niego trudnościom.

Psychoterapia – co daje psychoterapia indywidualna?

Dla każdego, kto potrzebuje pomocy i wsparcia terapeuty, podstawową korzyścią jest zrozumienie siebie czyli tego w jaki sposób funkcjonujemy oraz jakie są źródła i możliwości uporania się z problemami, z którymi przychodzimy do  terapeuty. Współpraca z psychoterapeutą pozwoli poznać nam przyczyny naszych lęków, obniżonego nastroju, nerwowości i wielu innych. Będziemy mogli poznać swoje mechanizmy obronne czyli swojego rodzaju tarcze ochronne, które używamy w przypadku różnych trudności jakie napotykamy w życiu.

Psychoterapia pomaga uzyskać wgląd we własne emocje i potrzeby, poszerza tym samym nasze pole świadomości względem tego jak funkcjonujemy i reagujemy na różne sytuacje.

Czasem trzeba odwołać się do przeszłości i wraz z terapeutą „poprzyglądać ” zdarzeniom, które stały się źródłem dzisiejszych problemów. Często daje to w konsekwencji poczucie spokoju i ulgi.

Poznając siebie lepiej jesteśmy w stanie bardziej świadomie kierować swoim zachowaniem. To z kolei powoduje, że odzyskujemy – często utracone- poczucie wpływu na swoje życie i możemy rozpocząć świadome nim kierowanie.

Psychoterapia indywidualna w początkowej fazie koncentruje się na złagodzeniu doświadczanego cierpienia, poprzez pracę ukierunkowaną na zmniejszenie nieprzyjemnych objawów przeżywanych np. w formie uczucia ciągłego zdenerwowania, obniżonego nastroju, przewlekłego lęku, problemów ze snem i wielu innych.

Psychoterapia indywidualna ponad to umożliwia  rozwijanie i doskonalenie, a przede wszystkim przećwiczenie w bezpiecznych warunkach gabinetu, najlepszych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Sesja psychoterapii jest czasem, kiedy możemy podzielić się z psychoterapeutą swoimi trudnościami ale i sukcesami. Jeśli mamy taką potrzebę to możemy się mu zwierzyć z tematów, które są dla nas wstydliwe lub, o których z różnych względów, nie chcemy mówić nikomu innemu. Wyjawienie ich zaufanej osobie, która nas nie oceni może przynieść dużą ulgę oraz poczucie, że nie jest się już osamotnionym ze swoimi problemami.

Ważne jest abyśmy decydując się na psychoterapię podjęli tę decyzję świadomie, mając na uwadze, że terapia przynosi efekty najwcześniej po kilku sesjach.

Bezpośredni wpływ na efektywność terapii, ma to abyśmy wspomagani wiedzą, technikami i pomocą psychologiczną starali się na stałe wprowadzać do swojego życia zmiany wypracowane podczas sesji

Jak wygląda indywidualna terapia psychologiczna Warszawa?

Sesje terapeutyczne ustalamy wraz z psychoterapeutą.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, a czas ich trwania to 50 minut.

Psychoterapeuta, który przeprowadza terapię, ustala wraz z pacjentem sposób, w jaki będą wyglądały spotkania. Odpowiada na wszelkie pytania i wątpliwości pacjenta.

Pierwszych kilka sesji – z reguły 3 – poświęcanych jest na zebranie dokładnego wywiadu, czyli ogólnie mówiąc historii o naszym życiu. Psychoterapeuta będzie zadawał pytania o nasze wspomnienia z dzieciństwa, wczesnej dorosłości i podążał będzie ku teraźniejszości. Pytania będą również dotyczyły relacji i związków z osobami, które były lub są dla nas ważne. To bardzo istotny czas w procesie terapii, który pozwala terapeucie przyjrzeć się problemowi, z którym przychodzimy w szerszej perspektywie. Odnaleźć przyczyny jego powstania.

W czasie terapii w nurcie poznawczo – behawioralnym terapeuta posługuje się różnego rodzaju technikami m.in. techniką bezpiecznego miejsca, wizualizacją, systematyczną desensytyzacją, technikami relaksacyjnymi. Wprowadzenie każdej z technik jest najpierw szczegółowo omawiane z pacjentem, zatem nie będzie żadnych niespodzianek.

Psychoterapeuta może zlecić nam po sesji zadanie domowe. Mogą one polegać na wypełnianiu dzienniczka emocji, różnych aktywnościach do realizacji w czasie między sesjami lub mieć formę spisywanych przemyśleń. Czasem są to również ćwiczenia relaksacyjne np. pomagające zasnąć gdy z powodu problemów ze snem obudzimy się w środku nocy.

W zależności od problemu, z którym się zgłaszamy terapia psychologiczna Warszawa może przebiegać w gabinecie lub w ustalonym wcześniej z pacjentem miejscu poza nim np. na ulicy lub w windzie. Dzieje się tak w przypadku terapii mającej na celu zmniejszenie lęku na określony, wywołujący go bodziec np. gdy boimy się jeździć windą. Mowa jest wtedy o ekspozycji behawioralnej.

Terapia może być krótkoterminowa lub długoterminowa, w zależności od problemu, nad którym pracujemy w czasie sesji.

Jeżeli mamy jeden konkretny cel, terapia będzie krótsza i pierwszych efektów możemy się spodziewać z reguły już po kilku sesjach.

Natomiast jeśli celem będzie przyjrzenie się swojemu życiu, odkrywaniu schematów, które kierują naszym zachowaniem i funkcjonowaniem, terapia zajmie więcej czasu.

Ważne jest, aby ustalić z psychoterapeutą konkretne cele do osiągnięcia w trakcie terapii, a także wskaźniki, które poinformują kiedy zmiana zacznie się dokonywać. Psychoterapeuta będzie uczestniczył w ustaleniu z nami realnych, możliwych do osiągnięcia celów terapii , a następnie zacznie monitorować przebieg całego procesu terapii. Jego zadaniem będzie również podsumowywanie dokonanych przez nas postępów

Terapia to dynamiczny proces dlatego też cele ustalone na początku mogą w trakcie leczenia ulec zmianie. Możemy odkryć w trakcie procesu coś nowego nad czym chcielibyśmy się dłużej  zatrzymać.
Kluczowe jednak jest to, abyśmy pod koniec procesu psychoterapii mogli z pełną świadomością używać nowej wiedzy i umiejętności w codziennym życiu. 

Dla kogo psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna skierowana jest do wszystkich osób, które nie chcą dłużej same borykać się ze swoimi trudnościami i podjęły decyzję o  skorzystaniu z fachowej pomocy. Terapia tego typu sprawdza się w przypadku osób, które:

 • zmagają się z depresją,
 • cierpią z powodu zaburzeń lękowych (napady paniki, lęk uogólniony-przewlekły, PTSD)
 • cierpią na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
 • cierpią z powodu zaburzeń odżywiania,
 • doświadczają problemów emocjonalnych,
 • zmagają się z natłokiem (gonitwą)myśli,
 • mają niskie poczucie własnej wartości,
 • doświadczają przewlekłego stresu,
 • zmagają się z przewlekłą, ciężką chorobą bliskiej osoby,
 • zmagają się z traumą, przeżywają stratę,
 • zmagają się z przewlekłą chorobą somatyczną,
 • doświadczają spadku energii i motywacji do działania,

Z psychoterapii indywidualnej dobrze jeśli skorzystają również osoby, które:

 • mają trudności z budowaniem i utrzymywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi,
 • osoby dorosłe z rodzin dysfunkcyjnych DDA/DDD (Dorosłe Dzieci Alkoholików/ Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych).

 

Psychoterapia indywidualna czy grupowa?

Psychoterapia grupowa to alternatywa dla psychoterapii indywidualnej.

Terapia indywidualna daje możliwość zbudowania relacji z  psychoterapeutą opartej na empatii, zaufaniu i pełnej akceptacji. Dzięki temu pacjent zyskuje bezpieczną przestrzeń do dzielenia się bardzo osobistymi przeżyciami i emocjami. Bezpośredni kontakt – psychoterapeuta vs. pacjent – ma tu ogromne znaczenie w kwestii budowania stabilnej relacji terapeutycznej będącej czynnikiem leczącym w psychoterapii.

Terapia grupowa skupiona jest na kontakcie pomiędzy uczestnikami grupy, a terapeutą oraz na relacjach pomiędzy samymi uczestnikami. Terapeutyczna wartość grupy polega na doświadczaniu bycia członkiem małej społeczności, wspólnoty. Pacjent uzyskuje tu wsparcie od ludzi z podobnym problemem.  Terapia grupowa umożliwia przeżywanie i wyrażenie trudnych emocji oraz przyglądanie się własnym sposobom funkcjonowania w relacjach z innymi. Ogromną wartością grupy są współuczestnicy, którzy stanowią dla siebie swojego rodzaju „lustra” w których odbijają się ich emocje i spostrzeżenia.

Spotkania w formule pracy indywidualnej odbywają się raz w tygodniu i trwają ok. godziny. Ilość spotkań – w przybliżeniu – określana jest na jednym z  pierwszych spotkań terapeutycznych.

Pojedyncza sesja grupy terapeutycznej trwa ok. 3 godzin, a spotkania odbywają codziennie  (od poniedziałku do piątku) przez około 12 tygodni – w przypadku terapii w ramach NFZ lub raz w tygodniu przez około 6 miesięcy – w przypadku grup odpłatnych.

Skuteczność obydwu form terapii -indywidualnej i grupowej- jest porównywalna.

Ważne jest, żeby osoba potrzebująca psychoterapii sama podjęła decyzję, która forma terapii będzie dla niej najodpowiedniejsza. W razie wątpliwości warto skonsultować swój wybór z psychologiem/psychoterapeutą.

Psychoterapia indywidualna Warszawa Wola

Z usług psychoterapeuty możesz skorzystać zawsze wtedy gdy doświadczasz trudności, które Cię przytłaczają i w destruktywny sposób wpływają na Twoje życie i samopoczucie, dając objawy w postaci smutku, przewlekłego zmęczenia, lęku, stresu, braku poczucia bezpieczeństwa. Psychoterapia indywidualna to dobry wybór, który wpłynie na polepszenie jakości Twojego życia. W naszej poradni  psychologiczno-psychoterapeutycznej usytuowanej na warszawskiej Woli, znajdziesz kilkunastu specjalistów – doświadczonych magistrów psychologii,  z dyplomami terapeutów. Dzięki temu możesz być pewny, że trafisz do gabinetu osoby doświadczonej w przeprowadzaniu terapii osób mających do czynienia z podobnymi trudnościami jak Twoje.

Psychoterapia indywidualna w przeciwieństwie do terapii grupowej pozwala na pełne zindywidualizowanie jej przebiegu. Z tego powodu sprawdza się nawet w trudnych przypadkach depresji czy innych zaburzeń psychicznych. Jej celem jest zmiana sposobu myślenia, która doprowadza do realnych zmian w funkcjonowaniu pacjenta, postrzeganiu siebie, innych i świata.

Agnieszka Reznar


Psycholog,
psychoterapeuta

katarzyna bednarkiewicz


Psycholog, psychoterapeuta

paulina grabowska


Psycholog,
psychotraumatolog

agata cybulska


Psycholog, psychoterapeuta

katarzyna humięcka


Psycholog, psychoterapeuta

Sprawdź dostępne terminy na wizyty w naszych gabinetach.
Jeśli nie widzisz dogodnego dla siebie terminu zadzwoń do nas pod numer 570 969 107.