Poczucie bezpieczeństwa, komfort, dyskrecja

Zakres usług KuLepszemu obejmuje:

Pomoc psychologiczną, Porady psychologiczne, Psychoterapię.

W trosce o jakość usług, wszyscy stale podnosimy kompetencje zawodowe oraz poddajemy swoją pracę regularnej superwizji. Nasz zespół oferuje pomoc psychoterapeutyczną w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ta forma pomocy jest uznanym sposobem niesienia pomocy psychologicznej.

Oferujemy trzy formy terapii:

Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia par
Psychoterapia grupowa

Udzielamy również wsparcia w postaci konsultacji psychologicznych. Organizujemy Warsztaty Psychologiczne.

 

Psychoterapia indywidualna


Psychoterapia indywidualna poprzedzona jest
konsultacjami diagnostyczno-psychologicznymi, mającymi na celu rozpoznanie problemu i zaproponowanie najlepszych form pomocy.

Konsultacje
psychologiczne


Konsultacja psychologiczna to rozmowa z psychologiem która może okazać się bardzo pomocna
w zrozumieniu siebie i swojej sytuacji życiowej oraz w zrozumieniu innych.

Psychologia par


Praca z psychoterapeutą w ramach terapii poznawczo-behawioralnej par jest w stanie poprawić komunikację między partnerami w związku lub zmienić jego sposób funkcjonowania z korzyścią dla obojga partnerów.

Warsztaty


To forma zajęć grupowych w czasie których uczestnicy słuchając krótkich prelekcji, ćwicząc w parach i wykonując samodzielne ćwiczenia zdobywają wiedzę, którą mogą wykorzystać w życiu codziennym.

Psychoterapia
grupowa


Terapia grupowa polega na regularnych spotkaniach w określonej grupie osób, którym przewodzi jeden lub dwóch terapeutów. Terapia grupowa to alternatywa dla terapii indywidualnej.

Psycholog, psychoterapia online


Psychoterapia indywidualna:
- on-line

Konsultacja psychologiczna:
- on-line