Terapia EMDR. Co to jest?

Terapia EMDR. Co to jest?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), to nowatorska metoda terapii wykazująca bardzo wysoką skuteczność w leczeniu traum, depresji, lęku. Polega na  przepracowywaniu i desensytyzacji bolesnych wspomnień z przeszłości.

 Metoda szeroko rozpowszechniona, uznana i z powodzeniem stosowana w Stanach Zjednoczonych, w Polsce dostępna jest od niedawna, funkcjonuje pod nazwą TERAPIA PRZETWARZANIA I ODWRAŻLIWIANIA za pomocą ruchów gałek ocznych.

  Terapia EMDR EMDR to terapia opracowana przez amerykańską psycholog Francine Shapiro w 1987 roku. Odkryła ona, że powtarzające się szybkie ruchy gałek ocznych wpływają na obniżenie natężenia myśli i emocji po doświadczeniach traumatycznych. Od tamtej pory skuteczność terapii EMDR potwierdziły liczne badania kliniczne oraz pacjenci, którym udało się uwolnić od trudnych wydarzeń z przeszłości. Ze względu na potwierdzoną skuteczność terapia EMDR polecana jest m.in. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA).   Na czym polega terapia EMDR? Celem EMDR jest przede wszystkim przetworzenie wspomnień, które są w jakiś sposób wciąż „gorące”, czyli wiążą się z silnymi emocjami i stresem. Z tego względu często to doświadczenie nie jest jedynie wspomnieniem, lecz przy każdym powrocie do niego wciąż, na nowo przeżywanym zdarzeniem, wywołującym cierpienie.   Pacjent w trakcie terapii nie musi szczegółowo opisywać swoich wspomnień. Terapia EMDR pozwala przetworzyć to doświadczenie wykorzystując do tego proces przetwarzania informacji przez mózg. Terapeuta EMDR uruchamia zmysły pacjenta poprzez bilateralną stymulację (np. ruch gałek ocznych, naprzemienny dźwięk czy “tapping”) i dzięki temu pozwala na uruchomienie obu półkul mózgu i przetworzenie zablokowanych emocji, myśli i sygnałów z ciała oraz nadanie mu nowego znaczenia (tylko i aż wspomnienia z przeszłości), by pacjent mógł odzyskać poczucie wpływu i kontroli nad tym co się dzieje w jego życiu. Jednak zanim terapeuta zacznie terapię EMDR musi dokładnie przygotować swojego pacjenta. Ze względu na to, że w terapii przywoływane są bolesne wspomnienia i silne emocje – pacjent w gabinecie musi poczuć się bezpiecznie (tu i teraz). Dlatego często przed główną terapią EMDR ćwiczy się z pacjentem różne techniki oddechowe, relaksacyjne oraz omawia się z nim poszczególne elementy terapii oraz „linię życia”, czyli najważniejsze (dobre i złe) zdarzenia z życia pacjenta – po to, aby przewidzieć momenty trudne dla pacjenta w trakcie terapii oraz pomóc mu szybko powrócić do równowagi i wyciszenia, gdy przyjdzie taka potrzeba.     Terapia EMDR ma formę ustrukturyzowaną, prowadzona według protokołu, składającego się z 8 faz następujących po sobie:
  1. Zebranie wywiadu (ustanowienie targetów do przetwarzania, identyfikację objawów, przekonań, doznań płynących z ciała)
  2. Przygotowanie (m.in. nauka technik relaksacyjnych, które będą wykorzystałe w końcowej fazie procesu),
  3. Ocena (wybór zdarzenia powiązanego z obecnymi objawami, targetu),
  4. Desensytyzacja ( wykorzystanie ruchu gałek ocznych lub innej formy bilateralnej stymualcji, w wyniku czego następuje przetwarzanie sieci pamięciowych traumy i sieci obszaru pamięci świadomej)
  5. Instalacja (połączenie pozytywnego przekonania ze wspominiem za pomocą biratelarnej stymulacji)
  6. Skanowanie ciała (werysfikacja pełnego przetworzenia zdarzenia trudnego)
  7. Zamknięcie (wprowadzenie technik relaksacyjnych)
  8. Ponowna ocena – tego czy doświadczenie zostało skutecznie przetworzone.
  Terapia EMDR polecana jest dla osób, które cierpią ze względu na doświadczenie trudnych zdarzeń w przeszłości m.in.: – rozwód, śmierć bliskiej osoby, utrata zdrowia lub pracy – przemoc fizyczna czy psychiczna, – udział w wypadku jako świadek lub uczestnik zdarzenia, – klęski żywiołowe – wojna – napady, ataki terrorystyczne – gwałt, molestowanie seksualne – inne sytuacje bezpośrednio zagrażające poczuciu bezpieczeństwa –  opuszczenie lub zaniedbanie przez opiekuna. Terapia EMDR stosowana jest nie tylko przy radzeniu sobie z traumą ale również przy depresji, różnego rodzaju lękach, fobiach, zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych czy żałobie przedłużonej. Specjalista EMDR może Ci pomóc „zamknąć to co niezamknięte”, czyli te ważne ale bolesne życiowe wydarzenia. Pomoże Ci je zrozumieć, przyjąć, przetworzyć i zaakceptować – byś mógł iść dalej bez odczuwania męczących doznań i niepokoju z nimi związanych… Paulina Grabowska-Kwapisz, Psycholog, Psychotraumatolog, Terapeuta EMDR

 paulina grabowska


Psycholog,
psychotraumatolog